Laatste nieuwsberichten

Beschrijving problemen voor Guus

Voeg meer informatie toe over dit item...

Als je een bericht als dit edit zie je boven het bericht dat je vanaf 1 december geen wijzigingen meer kan aanbrengen.

Bij het editten van een bericht als dit heb ik de volgende problemen:

- ik kan geen opsommingstekens invoegen

- ik kan geen links invoegen

- ik kan geen tekst selecteren en een andere kleur geven of vet maken.

Daarom heb ik nieuwste corona bericht ook nog niet online gezet.

Als je me hiermee zou kunnen helpen, dan graag.

Han

PS 

ik ben ook even alle nieuwsberichten 'kwijt' geweest: ze waren (door mij) onzichtbaar gemaakt en toen ik ze weer zichtbaar kon maken hadden ze niet de juiste volgorde.

Volgens mij staan ze er nu weer in de goede volgorde, maar kostte me flink wat tijd om ze weer op datum te krijgen :(

Situatie rond corona en TTV Amstelveen

Voeg meer informatie toe over dit item...

You will find the English version below

 

Het aanscherpen begin november van corona maatregelen en het weer verlichten van deze maatregelen op 19 november heeft maar weinig effect gehad op de regels die we binnen de club moeten hanteren. Zie het nieuwsbericht van de NTTB en ook de algemene  informatie van de rijksoverheid.

Waar we wel verscherpt op moeten letten:

·         Kom op tijd en niet veel te vroeg en vertrek zodra je klaar bent met spelen.

·         Kom omgekleed naar de club, jassen en tassen mogen in de kleedkamer, omkleden en douchen mag NIET.

·         De kantine is gesloten.

·         Handen reinigen en inschrijven bij binnenkomst.

·         Een maximum van 5 tafels MET hekjes ertussen.

·         Maximaal 2 personen tussen de afgebakende speelvelden, dus GEEN dubbel

·         Mensen die wachten, dat kunnen er in principe nooit meer dan 4 zijn, ook op de bank anderhalve meter afstand aanhouden.

·         (Door)wisselen mag maar dan wel het liefst in koppeltjes van 2 personen.

·         Maak na afloop van je speeltijd, dus ook bij het wisselen je tafel schoon.

·         Check de speellijst (die de leden is toegestuurd) en kom alleen wanneer je hierop staat. Voor wijzigingen en vragen: secretaristtvamstelveen@gmail.com

·         Let op jezelf en op anderen, elkaar aanspreken over gedrag mag in deze bijzondere tijden.

·         Als je klachten hebt of denkt te hebben blijf je thuis

·         Als je positief getest bent dan meld je dit z.s.m. bij voorzitterttvamstelveen@gmail.com voor de senioren en jeugdttvamstelveen@gmail.com voor de jeugd

·         Samengevat GEBRUIK JE VERSTAND

Deze regels gelden voor alle volwassenen, dus ook voor de 55+ groep.

Voor de jeugd zijn er kleine afwijkingen op deze regels maar dat gaat eigenlijk alleen over de behouden afstand tot elkaar en het maximum aantal spelers en tafels en voor het inschrijven.


English version:


The tightening of corona measures in early November and relaxing of these on November 19 had little effect on the rules that we have to use within the club.

See the information pages (in Dutch) of the NTTB  (Dutch Table Tennis Association)
(https://www.nttb.nl/terug-naar-gedeeltelijke-lockdown/) and the Dutch government
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport).

We need to focus on more closely on:

·         Come on time and not too early and leave as soon as you have finished playing.

·         Come to the club dressed, jackets and bags are allowed in the changing room, changing and showering is NOT allowed.

·         The canteen is closed.

·         Please clean hands and register when entering.

·         A maximum of 5 tables with fences in between.

·         A maximum of 2 people between the defined playing fields, so NO doubles

·         People who are waiting, normally never more than four , keep a one-and-a-half metre distance on the bench as well.

·         It is allowed to switch partners when playing, but preferably in couples of 2 people.

·         After your playtime, so also when changing tables, clean your table.

·         Check the play list (sent to members) and only come when you are on it. For modifications and questions: secretaristtvamstelveen@gmail.com

·         Pay attention to yourself and others, talking to each other about behaviour is allowed in these special times.

·         If you have, or think you have, corona symptoms you stay at home.

·         If you have tested positive, please report this a.s.a.p. to voorzitterttvamstelveen@gmail.com for seniors and jeugdttvamstelveen@gmail.com for junior members.

·         Summarised USE YOUR COMMON SENSE

 

These rules apply to all adults, including the 55+ group.

For the junior members there are small differences to these rules, but this only concerns the distance to each other, the maximum number of players and tables and registration.

Algemene Leden Vergadering (ALV) uitgesteld

Voeg meer informatie toe over dit item...

In verband met de corona uitbraak is de Algemene Leden Vergadering, die was gepland op 17 november, tot nader order uitgesteld.

Nationale meerkampen toernooi

Voeg meer informatie toe over dit item...

Elk jaar vinden de nationale meerkampen plaats waar iedereen met een NTTB licentie aan mee kan doen. Vanuit TTV Amstelveen hadden Sourabh Soni, Elias Negrin, Arnold Sinay en Guus Korper zich enthousiast aangemeld.

 

Dit toernooi vind in diverse rondes plaats. De 1e ronde was op 11 oktober en werd gespeeld op verschillende locaties door heel Nederland. Er wordt gespeeld in poules van 7 a 8 spelers dus je kunt lekker veel wedstrijden spelen op 1 dag.

 

Zowel Elias, Arnold en Sourabh (ongeslagen) hebben zich weten te plaatsen voor de volgende ronde, helaas viel voor Guus het doek, teveel geweld van vooral jonge 2e klasse spelers. Iedereen vond het zeker geslaagd! Gezien de huidige corona situatie is het helaas echter onzeker of en wanneer dit toernooi zijn vervolg gaat krijgen.

Nieuwe Corona regels vanaf dinsdag 29 september

Voeg meer informatie toe over dit item...

Beste leden,

Zoals jullie weten zijn er sinds afgelopen dinsdagavond 29 september weer nieuwe Corona maatregelen van kracht. Vooralsnog gelden deze voor de komende drie weken.

Wat betekent dit voor onze vereniging?

 

- De kantine is tot nader order gesloten, neem indien nodig je eigen eten en drinken mee.

- We kunnen gelukkig gewoon blijven trainen en vrijspelen maar de competitie is opgeschort. 

- Geen toeschouwers tijdens competitie, trainings- en vrijspeel tijden. Dit geldt ook voor de ouders van onze jeugd.

- Voor de jeugd mag bij uitwedstrijden één begeleider mee.

- Niet meer douchen en iedereen komt zoveel mogelijk in zijn tafeltenniskleding naar de club.

- Om de logistiek en doorloop zo goed mogelijk te laten verlopen.

 • Herenkleedkamer wordt gebruikt door de groep vóór de training.

 • Dameskleedkamer wordt gebruikt door de groep ná de training.  

- Spelers verlaten de club zo snel mogelijk na de training, vrij spelen en wedstrijden. 

- Alle overige regels blijven van kracht. 

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben laat dit dan aub weten aan een van de bestuursleden of trainers.

Corona en competitie - bericht voor alle spelers en bezoekers

Voeg meer informatie toe over dit item...

Beste allemaal,

De competitie gaat binnenkort weer beginnen. In de huidige situatie met het Corona virus betekent dit dat er een behoorlijk aantal regels nodig zijn om de competitie avonden op een zo veilig mogelijke manier te organiseren.

Zie deze LINK voor alle regels, onderstaand enkele belangrijke regels:

- Houd 1,5 meter afstand (ook  zoveel mogelijk tijdens het sporten).

- Was vaak je handen, bij de ingang en in de kantine  is handgel aanwezig.

- Elke uit- en thuisspeler en bezoeker/begeleider vullen direct bij binnenkomst het registratieformulier in (op de statafel in de gang).

- Er worden geen dubbels gespeeld.

- Per wedstrijd van maximaal 5 games wordt NIET van speelhelft gewisseld. De tegenstander kiest de helft uit waar hij op speelt gedurende de wedstrijd.

We wensen jullie allemaal een leuke, sportieve en veilige competitie toe.

Het bestuur

Start nieuwe seizoen - hernieuwde registratie nodig voor trainen en vrij spelen senioren

Voeg meer informatie toe over dit item...

In de zomermaanden hebben we weer kunnen spelen en in het algemeen heeft iedereen zich prima aan de regels gehouden en is alles heel goed verlopen. Een compliment voor jullie allemaal. We verzoeken iedereen uiteraard dit vol te houden en vooral de 1,5 meter afstand houden en het regelmatig handen wassen goed in acht te nemen.

Met de ingang van het nieuwe seizoen en de normale openingstijden willen we alle senioren weer verzoeken om je in te schrijven voor het trainen en vrij spelen. Vandaag (30-8) is hier een mail over gestuurd met het verzoek zo snel mogelijk te reageren zodat deze nieuwe indeling al vanaf maandag 7 september in kan gaan.

Deze indeling geldt dan in principe tot 31 januari 2021.

Ook de jeugdtrainingen starten weer vanaf 7 september. Edwin Boerop als oude bekende gaat samen met Marijke de training op de maandag voor hun rekening nemen. Edwin, welkom terug!

 

We wensen iedereen weer veel sportief speel plezier toe dit seizoen.

Het Bestuur

Aankondiging Algemene Leden Vergadering (ALV)

Voeg meer informatie toe over dit item...

Zet hem alvast in je agenda. Dinsdag 17 november.

 

De stukken worden 2 weken voor de vergadering aan de leden gestuurd.

GAME 11 TESTEVENT

Voeg meer informatie toe over dit item...

Donderdag 3 September a.s. vanaf 19.15 is GAME11 -LINK- weer aanwezig met rubbers, frames, schoenen, kleding etc. Uiteraard hebben ze ook weer een ruim aantal testbatjes bij zich. Als je al op voorhand weet wat je (ongeveer) wilt hebben, stuur dan een mail naar info@game11.nl, zodat het sowieso (indien op voorraad) meegenomen kan worden. Je kunt zowel contant als met PIN betalen.

Corona virus_COVID-19 update - Vanaf donderdag 2 juli zijn we weer open!

Voeg meer informatie toe over dit item...

Jawel, we kunnen (eindelijk) weer tafeltennissen,

Dinsdagavond 30 juni hebben we officieel toestemming gekregen van de gemeente. 

Degenen die in de zomermaanden willen spelen hebben zich inmiddels opgegeven voor een speeldag en -tijd en hebben via email alle benodigde informatie ontvangen.. 

Het is dus NIET de bedoeling dat je op andere dagen/tijden naar de club komt dan zoals op de lijst aangegeven. Als je toch komt dan kun je NIET spelen, ongeacht of er ruimte vrij is of niet.

De basisregels voor iedereen zijn: 

 1. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

 2. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

 3. Houd 1,5 meter afstand (ook tijdens het sporten)

 4. Probeer drukte te vermijden

 5. Was vaak je handen.

Verdere informatie is te vinden in onderstaande protocollen:

Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF

Aanvullend protocol NTTB

BELANGRIJK: Mocht je binnen enkele dagen na het spelen klachten krijgen en positief worden getest op COVID19 neem dan onmiddelijk contact op met de vereniging via:

Email: voorzitterttvamstelveen@gmail.com  en/of

Mobiel nr: +31 (0)6 483 042 29

Laten we met zijn allen proberen om op een verantwoorde manier te sporten zodat iedereen zich daar ook prettig bij voelt. Spreek elkaar op een redelijke manier aan mocht je vinden dat dit niet het geval is.

Heel veel speelplezier en blijf gezond!

Jeugd TTV Amstelveen traint buiten

Voeg meer informatie toe over dit item...

Maandag 1 juni jongstleden was het dan eindelijk weer zover,

De jeugd van tafeltennisvereniging TTV Amstelveen mocht, met goedkeuring van de gemeente en Amstelveen Sport, weer aan de bak.
Toen dat bekend werd nodigde het bestuur van de Amstelveense tafeltennisvereniging ook direct maar de jeugd van AMVJ uit en zo konden onze junioren eindelijk weer een balletje slaan. De zaal waarin men normaal speelt is in ieder geval tot 1 juli verboden terrein dus was men genoodzaakt tot een training in de buitenlucht.
Onder het toeziend oog van 3 ervaren trainers vonden 18 spelers hun weg en spatte de spelvreugd, na zo een lange tafeltennisloze periode, er van af.
In de maand juni zal TTV Amstelveen elke maandag, wanneer het weer het toe laat, deze trainingen blijven houden.
De trainingen zijn toegankelijk voor alle jeugdleden van zowel TTV Amstelveen als van AMVJ.
Door de bijzondere omstandigheden moet je je wel aangemeld hebben en de “corona regels” in acht nemen.

.

Startbaan sportstages

Voeg meer informatie toe over dit item...

Door een unieke samenwerking tussen Tennisvereniging LTC Startbaan en andere “Startbaan” verenigingen vinden van 6 tot 10 juli de Startbaan Sportstages plaats. Daarbij wordt tennis gecombineerd met andere sporten. Eén dagdeel (ochtend of middag) krijgen de kinderen tennisles van professionele tennisleraren en topspelers. Het andere dagdeel wordt er aandacht besteed aan de andere “Startbaansporten” zoals Hockey (Myra), Atletiek (Startbaan), Korfbal (KVA), Softbal (DVH), Tafeltennis (T.T.V. Amstelveen), Golf (Amsteldijk) en De Beweegbox van Amstelveen Sport.
Klik deze link voor alle informatie

​​

TTV Amstelveen presteert uitstekend op jeugdklassetoernooi

Voeg meer informatie toe over dit item...

Zaterdag 29 februari jl. organiseerde de NTTB, tijdens de 1e dag van de NK in Zwolle, het jeugdklassetoernooi. Vele kinderen vanuit heel Nederland kwamen daar om het tegen elkaar op te nemen. Gesteund door broertjes, zusjes, clubgenoten, coaches en natuurlijk hun ouders maakten ze er een geweldige dag van. Al die blije kinderen die tegelijkertijd speelden op de 40 tafels in 5 verschillende klassen om de titel jeugdklassekampioen. Alleen de 2 spelers met de hoogste percentages uit hun afdeling waren geselecteerd.
Voor TTV Amstelveen was Jeffrey v.d. Heuvel uitgenodigd om zijn partijen te spelen in poule E. (5e klasse)
Om 8 uur bij coach Guus Korper in de auto stappen om op tijd te zijn voor de eerste poulewedstrijd, die ondanks enige nervositeit vrij eenvoudig gewonnen werd. In de poule van 8 spelers presteerde Jeffrey geweldig en wist al zijn 7 partijen, ondanks een aantal vijfsetters, in winst om te buigen, waardoor hij in de kwartfinale tegen de nummer 2 van een andere poule spelen moest.
Ook deze wedstrijd wist Jeffrey met overmacht te winnen waardoor hij in de halve finale aan moest treden tegen Michael Palinckx van TCO 78 uit Ossendrecht.
“Hij doet niets en geeft de ballen alleen maar terug” klaagde Jeffrey een aantal keren tegen zijn coach. Jeffrey kon door de tactiek van z’n tegenstander niet aan zijn beste spel komen en verloor de wedstrijd jammerlijk in 3 games en werd zo 3e in een veld van 32 geselecteerde spelers. Super gedaan Jeffrey en het begin van een mooie tafeltennis carrière.

Op het zelfde toernooi maakte Sebastiaan Bosklopper, die bij TTV Amstelveen in de senioren speelt namens Amsterdam ’78 zijn opwachting. Onder leiding van clubcoach Henk Hoonings van AMVJ presteerde Sebastiaan verrassend goed in de A poule (1e klasse). Ondanks 1 nederlaag in de poulewedstrijden drong hij door tot de kwartfinale waarin hij in een lange vijfsetter afrekende met Noah Colmsee die inmiddels landelijk C speelt.
De halve finale tegen Liam Mohlmann, die zijn carrière bij TTV Amstelveen begon, was adembenemend. Na een 2-0 achterstand in games wist Sebastiaan door uitstekend spel op 2-2 te komen waarna Liam instortte en de beslissende 5e game met 11-5 naar Sebastiaan ging.
De finale tegen een veel sterkere, die in 10 wedstrijden maar 3 games verloor, ging helaas maar verdiend verloren. Sebastiaan mag trots en tevreden zijn met z’n 2e plaats,

Corona virus_COVID-19 update Zaal gesloten t/m 28 april - Club closed up and until April 28

Voeg meer informatie toe over dit item...

Beste leden,

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rondom het Corona virus (COVID-19) heeft het bestuur het volgende besloten:

Wij volgen het gegeven advies door de overheid/RIVM en het daarbij aansluitende bericht van het hoofdbestuur van de NTTB. 

Dit betekent dat de club vanaf heden is gesloten voor alle activiteiten tot en met dinsdag 28 april. 

Dit geldt dus voor zowel training, vrij spelen, competitiewedstrijden en eventuele overige activiteiten.

Dear members,

As a result of the recent developments relating to the Corona virus (COVID-19), the board has decided the following:

We follow the advice given by the Government/RIVM and the subsequent message from the NTTB board.

This means that as of today the club is closed for all activities up and until Tuesday April 28.

This applies to training, free play, competition matches and all other activities.

Arjan Verburg

Chairman

Nieuwjaarstoernooi 2020

Voeg meer informatie toe over dit item...

Geachte club-leden,

Zondag 12 januari was het weer zover; het alom bekende en zeer gewaardeerde nieuwjaarstoernooi vond weer plaats. Ook dit keer was de animo hoog; vele senioren hadden zich opgegeven, waaronder ook weer een groot aantal niet-competitie-leden.

Onder de bezielende leiding van Ladi werd er om 11:00 gestart. Er werd gelijk hard gestreden in deze eerste wedstrijden van 2020. Gelukkig werden de minder goede spelers op ingenieuze wijze gecompenseerd t.o.v. de meer ervaren spelers, waardoor iedereen een kans maakte op de hoofdprijs. Om al het zweet en inspanning te compenseren, draaide de kantine op volle toeren. Zowel Arjen als Brian kokkerelden er op los om iedereen van een snackje en drankje te voorzien. Toen om 15:00 de stofwolken waren opgetrokken en iedereen 7 partijen had gespeeld, bleef er uiteindelijk 1 overwinnaar over en dat was dhr. Durgesh. De prijzenpot bestond dit keer uit grote flessen drank, die door alle winnaars in dank in ontvangst werden genomen (hips!).

 

Om de feestvreugde nog meer te vergroten, werd na het toernooi de nieuwjaarsborrel (met nog meer zielen en vreugd) ingestart, en weer kwamen de kok's langs met schalen vol lekkernijen en drank; het bleef nog lang onrustig aan Landtong 14!

Tot ziens op de grote (en bij voorbaat al gezellige) voorjaars-schoonmaakdag a.s. zondag 19 januari!

Nieuwsupdate 2020

Voeg meer informatie toe over dit item...

Allen,Als eerste de beste wensen en heel veel tafeltennisplezier voor iedereen in 2020. 

Als voorproefje hierop, graag de volgende data in jouw agenda zetten:
 

Maandag     6 januari  : Eerste jeugddtraining van 2020
Woensdag   8 januari  : Geen training voor competitiespelers, wel vrij spelen
Zondag      12 januari  : Nieuwjaarstoernooi voor alle senioren  11:00 - 15:00

Zondag      12 januari  : Nieuwjaarsborrel voor alle leden!          15.00 - 17:00
Woensdag 15 januari  : Eerste training voor competitiespelers

Zondag      19 januari  : Schoonmaakdag                                       13:00 - 16:00

Maandag   20 januari  : Jeugd dubbeltoernooi                              17.30 - 20.00

Let ook op het prikbord bij de ingang; hier staan de diverse intekenlijsten voor bovenstaande activiteiten.

Commercial Zorg en Zekerheid bij TTV Amstelveen

Voeg meer informatie toe over dit item...

Zoals eerder vermeld heeft Zorg en Zekerheid ons in samenwerking met het rode kruis een AED aangeboden. De AED, die we hopelijk nooit nodig gaan hebben, hangt inmiddels en is ook te gebruiken door andere huurders van de zaal.
Onlangs is een complete filmcrew langs geweest om een commercial te maken waarin Tim den Besten samen met de leden van onze vereniging de hoofdrol mochten spelen.
Tim reed op de tandem door Amstelveen en vond "toevallig" een tafeltennisvereniging.
Wil je dit filmpje bekijken klik dan op deze link
.

Resultaten najaarscompetitie

Voeg meer informatie toe over dit item...

Eind november zijn de laatste wedstrijden voor de najaarscompetitie weer gespeeld. Hopelijk heeft iedereen het weer naar zijn zin gehad. Helaas waren er toch een behoorlijk aantal blessures.

Jeugd: Team 3 is kampioen geworden in de 5e klasse door in de laatste wedstrijd concurrent Diemen te verslaan. Daniel, Wessel, Aris, Lars en Jeffrey, van harte gefeliciteerd, super goed gedaan. Ook de andere twee teams (team 1 in de 2e klasse en team 2 in de 5e klasse) deden het niet onverdienstelijk en eindigden in de middenmoot. 

Senioren. Team 9 (Göstav cs) heeft na een geweldig seizoen met overmacht het kampioenschap gepakt in de 5e klasse, van harte gefeliciteerd. Team 3 (Marijke cs) maakte in de 3e klasse aanspraak op de Pechvogel prijs, na een geweldige eindsprint was de eindstand HTC en Amstelveen beiden op 61 punten; onderling wedstrijden ook gelijk; games tellen: HTC 41 - Amstelveen 40:-(. 

 

Helaas is het 1e team (Arjan cs) na ruim 5 jaar nu gedegradeerd uit de 3e divisie Landelijke competitie en zal zich komende helft in de hoogste klasse van de afdelingscompetitie weer opnieuw moeten bewijzen. Ook team 5 (Gijs cs) kon het helaas niet bolwerken in de 3e klasse en gaat weer voor het kampioenschap in de 4e klasse.

Het 2e team (Guus cs) heeft zich door twee prima laatste wedstrijden zich toch nog eenvoudig weten te handhaven in de 2e klasse. Team 4 (Fery cs) heeft een prima seizoen gedraaid met een mooie 2e plaats in de 3e klasse. Team 6 (Atie cs) heeft zich prima in de 4e klasse in de middenmoot weten te houden. Team 7 (Waldo cs) had een wat rommelig seizoen met blessures en afwezigen maar heeft zich toch in de 4e klasse weten te handhaven. Team 8 (Nenad cs) heeft tot het laatst om het kampioenschap meegestreden maar moest toch net met een 2e plaats genoegen nemen. Team 10 (Jaap cs) en team 11 (Coen) houden het nog steeds goed vol in de 5e klasse en de 'Break' klinkt nog steeds regelmatig in de zaal.

Op naar de voorjaarscompetitie 2020!

"De jeugd van vroeger" actief in een dubbeltournooi

Voeg meer informatie toe over dit item...

Zondag 27 oktober speelde "de jeugd van vroeger" een tournooi.
Dit initiatief, georganiseerd ter nagedachtenis van Lex Swaan, werd gespeeld door 22 spelers ,van 55 jaar of ouder, die lid zijn van onze vereniging als normaal clublid en spelers die (nog) geen lid zijn maar wel regelmatig op vrijdagochtend aantreden bij de 55+ groep.
We kozen voor een dubbeltournooi waar een "sterkere speler" door loting gekoppeld werd aan een "zwakkere speler".
Na de openingswedstrijden in poules van 5 of 6 koppels speelden we verder in een winnaars poule en een verliezers poule.
Na een heftige strijd werd het koppel Han en Lan derde, Jaap Boerop en zijn partner tweede en ging de winst naar Guus en Roy v/d Roest die een ijzersterk tournooi zonder een enkele nederlaag met goud wisten te bekronen.
Eigenlijk kende deze dag alleen maar winnaars en zullen we dit een jaarlijks terugkerend evenement laten worden.
Kijk hier voor de prijswinnaars

Guus, Amstelveense sport-vrijwilliger van de maand!

Voeg meer informatie toe over dit item...

Geheel verwacht (en onverwacht voor Guus) werd Guus Korper uitverkozen tot vrijwilliger van de maand door Amstelland Sport!

Lees hier het artikel

De nieuwe tafels zijn er!!!!!

Voeg meer informatie toe over dit item...

Ja, de nieuwe tafels zijn binnen! 

Met dank aan het Schipholfonds konden wij overgaan tot de aanschaf van 6 schitterende nieuwe wedstrijdtafels. Het bijzondere is dat wij de eerste in Nederland zijn die al onze wedstrijden op ITTF goedgekeurde grijze tafels (van Cornilleau) gaan spelen. Hartelijk dank aan Frank Bilius van Tafeltenniswinkel voor het leveren en monteren van de tafels

Voor een fotoreportage van het monteren van deze doe-het-zelf pakketten en de eerste slagenwisselingen. , klik hier

NTTB tafeltenniskamp voor de jeugd de komende zomer

Voeg meer informatie toe over dit item...

De Nederlandse Tafeltennisbond organiseert onder het motto "vrienden maken" ieder jaar in de zomer een fantastisch tafeltenniskamp. Het ''NTTB Tafeltenniskamp'' vindt in 2020 plaats van maandag 3 augustus t/m zaterdag 8 augustus in Ysselsteyn / Venray. Iedereen in de leeftijd van 10 t/m 17 jaar kan deelnemen aan dit kamp. Tafeltennistraining krijgen, sportieve spellen spelen, vrienden maken rondom het kampvuur en gezellig samen overnachten in een prachtige accommodatie in het Limburgse land. Wie wil dat niet? Laten we dit jaar proberen ook wat leden van TTV Amstelveen bij dit evenement te betrekken.

Inschrijven kan vanaf 1 November a.s. Voor meer informatie klik hier

In Memoriam, Lex Swaan (1940-2019) “Een mensen-mens”.

Voeg meer informatie toe over dit item...

Op maandagavond 23 september jl. bereikte ons het zeer droevige bericht dat onze clublid en 55+ clublid Lex Swaan na een herseninfarct volkomen onverwacht is overleden.

Lex speelde nog niet zo lang bij onze vereniging maar was voor velen inmiddels een bekend gezicht, die vol passie de wedstrijden en trainingen bezocht.
Lex is 78 jaar geworden

Dat Lex een bijzonder persoon was blijkt uit het feit dat “Het Parool” een verhaal publiceerde over Lex. Deze publicatie kunt u hier lezen.
Onze vereniging zal Lex missen en wensen zijn vrouw Joke, zijn zoon Abel en zijn dochter Hannah heel veel sterkte bij dit enorme verlies.

GAME11 testevent

Voeg meer informatie toe over dit item...

Op donderdag 5 september is er weer een Game11 testevent bij TTV Amstelveen

 

Onze materiaalleverancier en sponsor Game11 is dan vanaf 19:30 aanwezig met een verkoopstand, inclusief diverse Testbatjes. Je kunt daarmee zelf de verschillen in materiaal (frames, rubbers) ervaren en daarmee ontdekken wat het best bij je past.

Direct je nieuwe frame, rubbers, schoenen of andere materialen meenemen is mogelijk, mits op voorraad uiteraard. Als je al op voorhand weet wat je (ongeveer) wilt hebben, stuur dan een mail naar info@game11.nl, zodat het sowieso meegenomen kan worden. Dat geldt ook voor eventuele voorkeuren omtrent schoenen, tassen, bathoezen of kleding. Game11 heeft een vaste selectie bij, bestaande uit veelal frames, rubbers, accessoires, lijm, cleaners, bathoezen en schoenen. Voor artikelen zoals kleding, tassen en specifieke rubbers/frames is het altijd verstandig om op voorhand dat door te geven!

Rubbers lijmen (ook op je huidige frame) is uiteraard geen probleem en verzorgt Game11 kosteloos.

Betalen kan middels PIN en contant.

Uiteraard is er ook voldoende tijd en ruimte voor advies op maat.

Bij overige vragen vooraf, stuur je mail naar info@game11.nl

.

Schenking AED voor de TTV!

Voeg meer informatie toe over dit item...

Om teamgenoten te kunnen helpen in geval van kwetsuren en doordat meer mensen eerste hulp kunnen verlenen en weten hoe ze moeten reanimeren, wordt sporten veiliger en kunnen leden van de club ingrijpen wanneer nodig. Om dit te faciliteren krijgen we een AED-apparaat én een EHBO-koffer  van regionale zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het Rode Kruis cadeau!

 

Om de AED goed te kunnen gebruiken, zullen een aantal leden geinstrueerd worden hoe het apparaat te bedienen. Daarnaast geeft het Rode Kruis ons als onderdeel van het ‘Veilig Sporten’ pakket ook nog een sport EHBO-cursus. Het bestuur zal nadenken over welke leden beide cursussen kunnen gaan (en ook willen) volgen.

 

Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het Rode Kruis zullen een dezer dagen (nog voor de zomervakantie) langskomen om de AED te plaatsen en EHBO-koffer te overhandigen.

 

Naast grote dankbaarheid voor het ter beschikking stellen van de AED/EHBO-koffer door zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het Rode Kruis, gaat er speciale dank uit naar Atie die vanuit onze vereniging de aanvraag heeft verzorgd op basis waarvan onze vereniging is uitgekozen. Gezien de frequentie van het gebruik van onze zaal en de gemiddelde leeftijd van onze spelers is dit voor onze vereniging een geweldige vooruitgang op het gebied van veiligheid.

 

Wij houden jullie op de hoogte wanneer de AED/EHBO-kofferoverhandigd en/of geinstalleerd gaat worden

 

Tenslotte: Laten we hopen dat we het geleerde niet in de praktijk hoeven te brengen!

Nieuwe tafels dankzij het Schipholfonds

Voeg meer informatie toe over dit item...

TTV Amstelveen krijgt geweldige donatie van het Schipholfonds

De huidige tafeltennistafels van Tafeltennis Vereniging (TTV) Amstelveen zijn in 2011 aangeschaft en zijn sindsdien alle jaren intensief gebruikt en hierdoor flink gesleten. We hebben dus behoefte aan een aantal nieuwe tafels, ook voor onze competitiewedstrijden. Hierdoor heeft het bestuur gemeend een donatie te vragen bij het Schipholfonds.

 

Het Schipholfonds is een fonds dat sportief bewegen in de omgeving van de luchthaven wil stimuleren door een donatie te geven aan sportverenigingen voor bijvoorbeeld de aanschaf van sportmaterialen. Voor meer informatie over het Schipholfonds: https://www.schiphol.nl/nl/schipholfonds/

 

Jongstleden mei heeft het bestuur de aanvraag ingediend, eind mei heeft het Schipholfonds hierover positief besloten en op vrijdag 21 juni hebben Arjan Verburg en Brian van den Heuvel de donatie van maar liefst € 3.850 officieel op het hoofdkantoor van de Schiphol Groep in ontvangst mogen nemen (zie foto’s). TTV Amstelveen dankt het Schipholfonds hartelijk voor deze geweldige donatie!

 

We hebben uiteraard al een paar mooie tafels op het oog en zullen de komende weken hier verder naar kijken met als doel bij het begin van het nieuwe seizoen de tafels (6 stuks!) te hebben staan! Voor meer informatie over TTV Amstelveen: https://www.ttvamstelveen.com/

Arjan Verburg pakt eindelijk titel Clubkampioen TTV Amstelveen Senioren. Jefferson Yeh voor de 4e keer op rij jeugdclubkampioen

Voeg meer informatie toe over dit item...

Zaterdag 25 mei werden weer de jaarlijkse Clubkampioenschappen gehouden. Helaas moesten een aantal kanshebbers afzeggen wegens werk, ziekte, vakantie of thuis klussen. We gingen met 20 personen van start, waaronder twee deelnemers vanuit de jeugd en twee deelnemers vanuit de 55+ groep, maar begonnen toch helaas weer wat aan de late kant...

 

Er werd in vijf poules van vier gespeeld in ‘best of 3’ tot de elf om de eerste schifting te maken. Altijd leuk om de boel helemaal door elkaar te gooien en tegen spelers te spelen die je anders niet zo snel tegen komt.

 

Hierna werd, na de nodige door Arjan gesmeerde broodjes en Atie geserveerde drankjes weer verder gespeeld in twee ‘winnaars’ poules van vijf en twee ‘verliezers’ poules van vijf en dit keer in ‘best of five’. Zien verrichtte de loting met een goede uitkomst volgens Ladi maar wat door een aantal anderen zeer in twijfel werd getrokken.

 

Na een aantal geweldige wedstrijden en de nodige zweetdruppels mochten in de ‘verliezers’ ronde Atie en Sebastiaan in de ene en Martin en Han in de andere halve finale aantreden waarbij Sebastiaan en Han als winnaars uit de bus kwamen. In de zeer spannende strijd om de 3e plaats wist Atie met een zeer klein verschil van Martin te winnen en in de finale was de ervaring van Han het jeugdig enthousiasme van Sebastiaan de baas.

 

In de ‘winnaars’ poule wist Arkady verrassend met Ladi de halve finales te bereiken, in de andere poule waren Arjan en Brian de sterkste. Arjan, aan zijn stand verplicht, wist in de halve finale te winnen van Arkady en Brian had de grootste moeite met Ladi maar wist toch elke game met soms het nodige geluk nipt binnen te slepen.

 

Ladi was overtuigend te sterk voor Arkady in de strijd om het ‘brons’ en in de finale wist Arjan ondanks een opleving van Brian in de 3e game met prachtige backhand smashes eindelijk de begeerde titel te pakken en zijn naam op de wisselbeker te vereeuwigen.

 

Onder het genot van een lekker koud drankje werden de prijswinnaars allemaal van harte gefeliciteerd en Ladi bedankt voor de wederom professionele organisatie van dit toernooi.

Zaterdag 1 juni moest de jeugd, onder leiding van Guus, strijden om het clubkampionschap
Ook hier helaas een (te) groot aantal afzeggingen en een tegenvallend aantal deelnemers. Bijkomstigheid van dit geringe aantal spelers was wel dat er lekker veel wedstrijden gespeeld konden worden.

We trapten af met één poule van 5 en één poule van 6 spelers waarin gestreden werd voor plaatsen in de kampioenspoule en plaatsen in de de verliezerspoule.
Nadat deze wedstrijden gespeeld waren speelde de bovenste vier spelers van deze poules nog eens kruisfinales en finales.

Uiteindelijk speelde, zoals min of meer verwacht, Roy en Jefferson de finale tegen elkaar en wist Jefferson in een zwaar bevochte finale in vijf sets (met 11-9 in de vijfde) nipt van Roy te winnen. Dat Sebastiaan de schoenloze Mikky wist te verslaan en de 3e plaats naar zich toe trok mocht geen verrassing heten.
De enige echte verrassing was de finale in de verliezerspoule waar Lars verrassend van Aris wist te winnen.

Na de prijsuitreiking waarin alle spelers een medaille in ontvangst mochten nemen en Wanda hartelijk bedankt werd voor haar inzet achter de bar kon iedereen in het zonnetje aanschuiven aan de jaarlijkse BBQ.

Alle deelnemers en vrijwilligers, zowel bij de senioren als bij de jeugd bedankt voor de inzet op deze super geslaagde dagen met veel speel- en eetplezier

Tafeltennisvereniging TTV Amstelveen behaalt eerste plaats Amsterdamse Jeugdkampioenschappen Junioren

Voeg meer informatie toe over dit item...

Tijdens de strijd om de Amsterdamse Jeugdkampioenschappen Junioren recreanten, die op zaterdag 18 mei door 36 spelers gestreden werd, heeft de 6 koppige delegatie van TTV Amstelveen de eerste plaats weten te veroveren.
De categorie recreanten stond voor het eerst op het programma en alle spelers wisten o.l.v. trainer/coach Guus Korper minstens één overwinning te behalen.
Jeffrey van den Heuvel, de kopman van het team, kwam als eerste uit de poule en wist in de vervolgrondes met sterk spel de finale te bereiken.
Na een ruime overwinning op Dennis Nacu mocht Jeffrey de beker voor de eerste prijs met een brede glimlach in ontvangst nemen.

Activiteiten komende weken - ter afsluiting van dit seizoen

Voeg meer informatie toe over dit item...

De komende weken staan een aantal leuke dingen op het programma. Dus wil je nog een leuk toernooi spelen geef je dan op. Ook de BBQ is altijd erg gezellig (en lekker).

Dubbelkampioenschappen jeugd

Donderdag  23 mei mei  van 18:00 tot 19:45

Meld je aan via: jeugdttvamstelveen@gmail.com

Clubkampioenschappen Senioren

Zaterdag 25 mei  van 11.00 tot 16.00 uur

Meld je aan via: penningmeesterttvamstelveen@gmail.com

Clubkampioenschappen Jeugd

Zaterdag 1 juni van 11.00 tot 16.00 uur

Meld je aan via: jeugdttvamatelveen@gmail.com

Club BBQ

Zaterdag 1 juni  van 16.00 tot 22.00 uur [ongeveer]

Meld je aan via: penningmeesterttvamstelveen@gmail.com

Ook voor onze visliefhebbers en vegetariërs!

Kosten: Jeugd EUR 5, Volwassenen EUR 7,50.

Clinic voor de jeugd met Britt Eerland

Voeg meer informatie toe over dit item...

Tafeltennis vereniging TTV Amstelveen haalde voor de 2e keer in 2 maanden een absolute topper in huis om aan de jeugd een clinic te geven. Na de clinic van Bettine Vriesekoop in december wisten de bestuurders van de tafeltennisvereniging in Amstelveen Britt Eerland vast te leggen.

Britt Eerland, de beste speelster van Nederland en de nummer 38 van de wereldranglijst, maakte ruim 30 jeugdleden van TTV Amstelveen nog enthousiaster voor de tafeltennissport.
Onder het toeziend oog van 3 jeugdtrainers, ouders en vrijwilligers gaf Britt antwoord op, soms onverwachte, vragen om vervolgens de kinderen wat wijze tafeltennislessen te geven en wedstrijdjes met haar te laten spelen spelen.

Iedereen mocht na een uitputtend spelletje “rond de tafel” ook nog individueel met- of tegen Eerland aan de bak, waarbij de “winnaar” bij zowel de jongens als de meisjes een wedstrijdshirt van Britt als prijs in ontvangst mochten nemen. Na afloop van de clinic deelde Britt nog foto’s met handtekening uit aan de overenthousiate kinderen.

 

Alles werd voor het nageslacht vastgelegd.

Klik hier voor de video registratie

Nieuwjaarstoernooi Senioren en Nieuwjaarsborrel

Voeg meer informatie toe over dit item...

Zaterdag 5 januari werd het traditionele Nieuwjaarstoernooi voor Senioren en Nieuwjaarsborrel voor alle leden gehouden. Ondanks de kerstvakantie hadden 19 leden zich uiteindelijk ingeschreven. Er werd gespeeld in 3 poules waarbij alles door elkaar gehusseld werd. Leuk om andere leden te ontmoeten en eens een potje tegen een 3e divisie speler te spelen.

 

Na de eerste poulefase werd er op 'sterkte' nog een poule gespeeld. Tussendoor smaakte o.a. het door Arjan gemaakte broodje bal prima. Aan het einde van de dag mochten de nrs. 1 en 2 van elke poule nog een leuke prijs uitzoeken. De laatste prijs was voor onze barman Jan Jaap.  Een leuk en geslaagd toernooi, hopelijk volgend jaar met weer wat meer deelnemers.

 

Nadat iedereen weer was opgefrist ging de borrel van start met diverse lekkere koude en warme hapjes gemaakt door Atie en Brian. Iedereen bedankt en tot het volgende evenement.

Zaterdag 5 januari Nieuwjaarstoernooi Senioren en Nieuwjaarsborrel alle leden

Voeg meer informatie toe over dit item...

Zaterdag 5 januari is er weer het inmiddels traditionele Nieuwjaarstoernooi voor Senioren met aansluitend de Nieuwjaarsborrel voor alle leden. Alle leden hebben inmiddels ook een mail hierover gehad.

Zaterdag 5 januari

Zaal open: 10.30 uur

Toernooi: 11.00 tot 16.00 uur

Borrel: 16.00 tot 18.30

Aanmelden. Stuur een mail naar penningmeesterttvamstelveen@gmail.com of zet je naam op het formulier op het prikbord bij de ingang. Geef aan of je:

a) meedoet aan het toernooi

b) komt borrelen

c) allebei

Een leuke start van het nieuwe jaar!

3 december, Clinic met Bettine Vriesekoop

Voeg meer informatie toe over dit item...

Begin december organiseren we een tweetal activiteiten voor onze jeugdleden.

We beginnen op maandag 3 december met een bijzonder speciale clinic met Bettine Vriesekoop.

Bettine is Nederlands beste tafeltennisspeelster ooit. In 1977 werd ze Europees jeugdkampioen bij de meisjes junioren en Nederlands kampioen bij de dames. Vanaf dat moment werd ze nog 13x Nederlands kampioen en stond ze gedurende een periode van 25 jaar aan de Wereldtop. Tweemaal werd ze Europees kampioene, in 1982 en 1992. De prestigieuze Europese Top-12 wist ze 2x keer te winnen in 1982 en 1985. Van alle Europese tafeltennissters wist Bettine over all de meeste overwinningen te behalen bij dit evenement, namelijk 106.
Wil je meer weten over Bettine kijk dan de prachtige reportage “bloed, zweet en tranen” of Google haar gewoon even.

De gegevens voor deze bijzondere clinic:
Locatie                                  : Landtong 14
Datum                                   : Maandag 3 december
Tijd                                        : 18:00– 19:30
Voor wie                               : Alle jeugdleden van TTV Amstelveen
Bezoekers                            : Zowel de zaal als de kantine is open, iedereen is welkom
Toegang                               : Gratis voor zowel spelers als bezoekers
Meer informatie                  : jeugdttvamstelveen@gmail.com

Bij deze clinic moeten alle spelers sportkleding dragen en alle competitiespelers hun TTV Amstelveen kleding. De kans is groot dat TV Amstelveen een korte reportage komt maken, zorg dus dat je ruim op tijd bent en dat je je goed gedraagt

9 december Jeugd winter toernooi

Voeg meer informatie toe over dit item...

Op  zondag 9 december houden we het jaarlijkse jeugd-wintertoernooi dat behalve voor onze jeugdleden ook open staat voor ALLE jeugd uit Amstelveen en omstreken. Neem dus je broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes of klasgenoten mee.
Inschrijven doe je met dit inschrijfformulier of door het door te geven aan één van de trainers.

De gegevens voor dit toernooi:
Locatie                                  : Landtong 14
Datum                                   : Zondag 9 december
Tijd                                        : 11:00 – 16:00
Zaal open                             : 10:30
Voor wie                               : Jeugdleden van TTV Amstelveen en alle overige jeugd uit Amstelveen e.o.
Bezoekers                            : Zowel de zaal als de kantine is open, iedereen is welkom
Toegang leden                     : Gratis
Toegang niet leden             : € 2.50  of met de Amstelveen sport & cultuurkaart €1,50 (incl. 1 drankje)
Meer informatie                  : jeugdttvamstelveen@gmail.com

Bij dit tournooi moeten alle spelers sportkleding dragen en alle competitiespelers hun
TTV Amstelveen kleding.

We kijken uit naar beide evenmenten en hopen jullie allemaal te mogen begroeten
 

Weer een nieuw seizoen

Voeg meer informatie toe over dit item...

Vanaf 1 september starten we weer een nieuw seizoen.
Trainingen voor de jeugd op maandag en donderdag, Training voor de senioren op donderdag, trainingen voor de senioren competitiespelers op woensdag en vrij spelen voor alle senioren op maandag, dinsdag en donderdag na de training.

De competitie gaan we in met 4 jeugdteams (zaterdag), 1 landelijk senioren team (zaterdag) en 9 senioren teams in de afdeling Holland Noord (maandag en vrijdag).
We hebben in de zomervakantie een prachtige nieuwe vloer gekregen waardoor het absoluut verboden is om met buitenschoenen te spelen. Ook kleedkamers en doucheruimtes zijn flink opgeknapt.
Niets staat een prachtig seizoen in de weg en we hopen allen op jullie enthousiasme en inzet.

Laten we er weer een prachtig seizoen van maken.

,

Geweldige opkomst bij junioren kampioenschap TTV Amstelveen

Voeg meer informatie toe over dit item...

Zondag 3 juni organiseerden we het kampioenschap voor de jeugd van TTV Amstelveen.

Ondanks het geweldig mooie weer en misschien dankzij de aansluitende BBQ werd het een geweldig succes. Maar liefst 20 jeugdleden streden om de titel.
 

In een zinderende finale, die werd gadegeslagen door veel jeugdleden en een aantal senioren, wist Jefferson de winst te pakken door een 3-1 overwinning op Sem. De strijd om de 3e en 4e plaats werd in het voordeel van Mikky beslecht, Mark werd 4e.

In groep 2 wist Lars de eerste plaats te veroveren. De nummers 1,2 en 3 van beide groepen ontvingen een prachtige beker en alle overige spelers gingen naar huis met een medaille.

We willen alle spelers en vrijwilligers langs deze weg bedanken. Zonder hun bijdrage had het kampioenschap zeker niet zo geweldig kunnen zijn als het dit jaar was.

Voor een foto impressie klik hier.

Game 11 event druk bezocht

Voeg meer informatie toe over dit item...

Donderdag 7 juni stond de avond in het kader van het jaarlijkse Game11 testevent. Jelco van Grunsven had zijn bus vol geladen en niet zonder reden. Lange rijen aan de verkoopbalie. Schoenen, houtjes en natuurlijk rubbers vlogen met korting over de toonbank. Veel van onze leden speelden met de testbatjes om zo voor hun gevoel het beste rubber uit te kiezen. Dat betalingen dit jaar voor het eerst met PIN verricht konden worden werd als bijzonder positief ervaren.
Aan het eind van de avond ging iedereen met een voldaan gevoel naar huis.

 

Eindelijk weer eens een team in de bekercompetitie

Voeg meer informatie toe over dit item...

Voor het eerst in jaren hadden we weer een team in de bekercompetitie. Wai Lun en Guus streden mee in de 3e klasse..en hoe. Na een groot aantal voorrondes waar gemiddeld 8 uit 10 punten behaald werden, plaatsten zij zich als 2e voor de finalepoule van 4 teams. Het schier onoverwinnelijke team van Nootwheer uit Purmerend plaatste zich als nummer 1.

In de halve finale werd nummer 3 Tempo Team eenvoudig met 5-0 aan de kant gezet en verloor Noothweer verrassend met 3-2 van Amsterdam "78. Het werd dus een finale tussen Amstelveen en Amsterdam "78. Guus trok de eerste wedstrijd met 3-1 naar zich toe. Wai Lun moest helaas het onderspit delven tegen Kevin Reliant, de sterkste speler van Amsterdam "78. Het dubbel ging na een enerverende strijd ook naar de Amsterdammers. In de volgende partij won Wai Lun eenvoudig, 2-2. In de beslissende wedstrijd tussen Guus en Kevin bleek de laatste net te sterk en pakte Amsterdam "78 de beker.

 

Volgend jaar zeker de moeite waard om meer teams in te schrijven voor het bekertoernooi.

Vereniging BBQ met prachtig weer!

Voeg meer informatie toe over dit item...

Zondag 3 juni, na de clubkampioenschappen van de jeugd, werd weer de vereniging BBQ gehouden, Na nog wat spontane aanmeldingen bleef de teller steken op maar liefst 69 deelnemers!

 

We trapten om een uur of vier af met koude en warme hapjes en nadat we vanwege het super weer veel tafels en stoelen naar buiten hadden gesjouwd werd om vijf uur door Brian en Arjan de BBQ aangestoken. Interessant om te zien was ook het met zes man opzetten van de partytent....dat viel met het stokoude exemplaar (de tent) nog niet mee.

Vervolgens eerst de jeugd aan het eten zodat die daarna weer lekker konden gaan spelen en daarna de senioren, ouders en overige aanwezigen. Iedereen liet zich de hamburgers, worst, saté maar ook biefstuk en zalm goed smaken. Sommigen gingen zelfs -ongetwijfeld aangetrokken door de heerlijke geuren- wat opdringerig rond de BBQ hangen. Ook waren er ruim voldoende (huisgemaakte) salades, stokbrood en ook nog wat vegetarische hapjes zoals gegrilde courgette en ananas.

 

Atie had met hulp van Esther, Gaby en Monique de keuken en bar goed onder controle. Toen de worst niet meer te slijten was, werd het tijd om op te breken. Het was natuurlijk ook zondag dus iedereen ging op tijd naar huis. Een leuk evenement wat zonder de hulp van een aantal vrijwilligers nooit zo geweldig verlopen zou zijn. Hartelijk dank daarvoor en hopelijk volgend jaar weer zo'n leuke dag. 

Clubkampioenschappen Senioren 2018 - wie pakt de titel?

Voeg meer informatie toe over dit item...

Zondagochtend 27 mei was het zover. De jaarlijkse clubkampioenschappen voor de senioren. Zal je altijd zien, bijna 30 graden. Petje af, van alle 19 enthousiastelingen die zich hadden aangemeld is er niemand afgehaakt! Jan Jaap had de koffie klaar staan. Even na half twaalf gingen we van start, onder de bezielende leiding van toernooidirecteur de heer Ladislav Prorok. Lees verder.

Test Event Game11

Voeg meer informatie toe over dit item...

Op donderdag 7 juni a.s. vanaf 19:15 houdt onze sponsor Game11 weer het  jaarlijkse testevent. Hier kunnen al onze leden:

• Vanaf 19:15 uur verkoopstand geopend
• Advies krijgen over materiaalkeuze
• Testen van diverse frames/rubbers middels een groot aantal test batjes
• Direct nieuwe rubbers laten lijmen op je frame of een nieuw batje kopen

• Andere tafeltennismaterialen kopen
Alles met dikke kortingen

 

Er is een pinautomaat is aanwezig maar contante betaling heeft de voorkeur!

Klik hier voor alle informatie en klik hier om naar de website van Game11 te gaan

Clubkampioenschappen Senioren en Jeugd én Vereniging BBQ

Voeg meer informatie toe over dit item...

Zoals elk jaar staan de volgende activiteiten weer op het programma:

 

Zondag 27 mei - Senioren Clubkampioenschappen

Aanmelden:penningmeesterttvamstelveen@gmail.com

Zondag 3 juni   - Jeugd Clubkampioenschappen 

Aanmelden bij: guus@korper.nl

Zondag 3 juni   - Vereniging BBQ

Aanmelden: penningmeesterttvamstelveen@gmail.com

Zie voor verdere details de agenda op deze pagina en de gestuurde emails.

Dus aarzel niet, schrijf je in en hopelijk hebben we op alle dagen een leuk aantal deelnemers. 

Zaal gesloten op 2e Pinksterdag

Voeg meer informatie toe over dit item...

LET OP: Maandag 21 mei is de zaal in verband met 2e Pinksterdag de hele dag gesloten!

Eindstanden voorjaarscompetitie 2018

Voeg meer informatie toe over dit item...

Het zit er weer op voor deze competitie. Er zijn twee kampioenschappen behaald. Team 2 met Ladi, Martin en Wai Lun zijn kampioen geworden in de 2e klasse. De achterstand die ze halverwege nog hadden hebben ze prima weten in te lopen. Team 4 met Elias, Fery en Arkady zijn met ruime voorsprong kampioen geworden in de 4e klasse. Beide teams in ieder geval van harte gefeliciteerd! En veel succes met het handhaven in de hogere klasse.

 

Alle overige senioren teams hebben zich weten te handhaven. Team 1 (Arjan had enkele weken voor het einde zelfs nog een kleine kans op het kampioenschap maar nederlagen tegen de nr. 2 TwentyOne Up en kampioen Spaarne (0-10!) zorgden uiteindelijk voor een gedeelde 3e plaats in de landelijke 3e divisie. Team 3 met Guus kon zich ondanks Marijke haar blessure prima handhaven in de 3e klasse met dank aan alle goede invallers. Resultaat, een 2e plaats. Team 5 (Atie) eindigde op een 5e plaats in de 4e klasse, hield Bloemenlust uit Aalsmeer ruimschoots onder zich en zat zelfs dicht bij plaats 3. Ook team 6 (Jaap) eindigde op de 5e plaats, in de 5e klasse. Een prima prestatie aangezien Gerard de hele competitie geblesseerd was. Team 7 (Gijs) eindigde keurig in de middenmoot van de 5e klasse waar Jefferson weer tot 100% winst kwam. Team 8 (Göstav) eindigde op een 2e plaats in de 5e klasse waar Rapidity veel te sterk bleek. 'Last but not least' team 9 (Coen) eindigde in de 6e klasse ook op plek 2 met slechts 6 punten achter de kampioen HTC.

Hopelijk heeft iedereen het naar zijn zin gehad en leuke potjes gespeeld. En in het najaar zijn er weer nieuwe kansen!

Jongste jeugd doet examen

Voeg meer informatie toe over dit item...

Donderdag 27 maart was het zover, het examen voor de groen-gele band van het TTV Amstelveen Superstars trainingsprogramma.
Onder leiding van de trainers Wai Lun, Ronald en Guus en met hulp van Wanda werden de praktijk oefeningen uitgevoerd en trainer Marijke nam de jeugd een theorie examen af.
Alle aanwezige kinderen konden, na een lekker drankje en flink wat snoep, hun diploma in ontvangst nemen.
Zo werd het door de inzet van de kinderen, de trainers en de hulp van begeleiders een bijzonder geslaagde middag.... en nu op naar het gele bandje.
Voor een foto impressie klik hier.

 

Voeg meer informatie toe over dit item...

Elke vrijdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur stelt TTV Amstelveen de zaal en de materialen beschikbaar aan een aantal enthousiaste 55+ers.

Waar men jaren geleden begon met een groepje van 5 of 6 spelers zien we tegenwoordig regelmatig meer dan 15 spelers lekker bewegen.
De basis is actief bewegen waarbij het niveau niet echt belangrijk is maar de gezelligheid des te meer. De ochtenden worden steevast afgesloten met een lekkere bak koffie.

Kom gerust eens langs, het enige dat u mee moet nemen is een paar zaalschoenen.

Klik hier voor meer informatie

.

Competitie - tussenstand voorjaarscompetitie 2018

Voeg meer informatie toe over dit item...

Inmiddels is de competitie alweer op de helft. Een korte update met wat scorebordjournalistiek.

Team 1 (Arjan cs) staat na enkele ruime overwinningen en ruime nederlagen op de 3e plaats in de 3e divisie met 25 punten. Er zal nog flink gestreden moeten worden voor lijfsbehoud want de verschillen zijn klein. Team 2 (Ladi cs) staat op een 3e plek in de 2e klasse en met 2 punten achterstand op de koploper zijn er nog volop kampioenskansen. Ook team 3 (Guus cs) heeft in de 3e klasse kansen voor het kampioenschap met 1 punt achterstand op de nr1. Helaas moeten door de blessure van Marijke  (en supersub Gert) alle vervolgwedstrijden met een invaller worden gespeeld. Het vorig jaar nipt gedegradeerde team 4 (Elias cs) staat zo ver voor in de 4e klasse (16 punten) dat het wel heel raar moet lopen dat dit team geen kampioen wordt.

Team 5 (Atie cs) staat met een keurige vierde plaats in de middenmoot van de 4e klasse. Met de huidige marge lijkt lijfsbehoud prima te lukken. Team 6 (Jaap cs) staan mede door de blessure van Gerard op een 5e plaats in de 5e klasse maar hebben door een prima 7-3 overwinning ruim afstand genomen van de laatste plek die degradatie zou betekenen. Team 7 (André cs) staan na de promotie van afgelopen helft op de 5e plaats in de 5e klasse en moeten oppassen voor de weg terug naar de 6e klasse. Team 8 (Göstav cs) staan op een verdienstelijke 2e plaats in de 5e klasse maar met 12 punten achterstand op de nr1 lijkt een kampioenschap niet meer mogelijk. In de 6e klasse staat team 9 (Coen cs) keurig in de middenmoot geholpen door het sterke spel van nieuwkomer Leonard.

Voeg meer informatie toe over dit item...

Donderdag 8 maart gaf Jonah Kahn een clinic voor onze jeugdleden. Onder het toeziend oog van onze trainers en ouders maakte hij er een geweldig feest van. De snelheidsmeter, waarmee de jeugdleden konden kijken hoe hard ze konden slaan, waren samen met de trucs van Jonah het hoogtepunt van de avond. Klik hier voor een sfeerimpressie.

Jonah bedankt voor alle motiverende oefeningen.

Nieuwjaarstoernooi en nieuwjaarsborrel zaterdag 6 januari

Voeg meer informatie toe over dit item...

Zaterdag 6 januari gingen we om ongeveer half twaalf met 16 enthousiaste senioren van start voor ons Nieuwjaarstoernooi. Ladi maakte de zoals altijd onnavolgbare indeling. Na de lunchpauze waar uit de hoeveelheid broodjes kroket bleek dat niet iedereen goede voornemens heeft, werden de laatste wedstrijden gespeeld. Ryan mocht na de zes (of voor sommigen zeven) gespeelde wedstrijden als de uiteindelijke winnaar als eerste kiezen uit de door Ladi beschikbaar gestelde prijzen. Er was voor alle deelnemers een prijs beschikbaar.

Hierna begon om ongeveer vier uur de nieuwjaarsborrel en iedereen liet zich onder het genot van een drankje de lekkere koude en warme hapjes goed smaken.Ook werd team 9 nog met een bloemetje gefeliciteerd met het behaalde kampioenschap in de 6 klasse!  Iedereen bedankt voor de aanwezigheid en/of deelname. Een mooi begin van dit nieuwe jaar! 

Voeg meer informatie toe over dit item...

Op donderdag 8 maart a.s. zal er tijdens de reguliere jeugdtrainingen een clinic gegeven worden door Jonah Kahn.

Jonah, die zijn actieve tafeltennis carrière startte bij onze vereniging TTV Amstelveen en speelde bij een aantal clubs in de Nederlandse eredivisie. Verder speelde hij voor teams in de Engelse, Belgische en Noorse competitie. Jonah nam in 1997 en 2012 deel aan het wereldkampioenschap, werd Nederlands kampioen dubbelspel in 1996, won in 1997 de nationale titel in het gemengd dubbel en won in 2013 zilver op het Nederlands kampioenschap.
Tevens verzorgde Jonah met onder andere Bettine Vriesekoop, Li Jiao, Danny Heister en Trinko Keen diverse tafeltennisclinics en -demonstraties, onder meer om basisschoolkinderen te enthousiasmeren voor de sport.

Het programma van de clinic:

 • Haal het beste uit je service

 • Wie heeft de hardste smash, gemeten met de snelheidsmeter

 • Een demonstratie van Jonah met één van onze eerste team spelers

Klik hier voor meer informatie over de clinic

Grote Club Actie - we hebben 'm, de robot!

Voeg meer informatie toe over dit item...

De grote Club Actie is een groot succes geworden. Maar liefst 313 loten zijn verkocht door de onvermoeibare inzet van Atie en Guus en niet te vergeten de diverse jeugdleden. Van deze prachtige opbrengst van rond de €700 hebben we een geweldige robot gekocht die we kunnen gebruiken bij de diverse trainingen.

 

Tijdens het Wintertoernooi voor de Jeugd en het Nieuwjaar Toernooi voor de Senioren zal er een kleine demo worden gegeven. Ook zullen op het Wintertoernooi voor de jeugd, de 3 jeugdleden met de meest verkochte loten in het zonnetje worden gezet. Uiteraard worden ook alle leden bedankt die 1 of meerdere loten hebben gekocht, helemaal super!
 

Inmiddels is ook de trekking verricht. klik hier https://lotchecker.clubactie.nl/voor de lotenchecker en kijk of u in de prijzen bent gevallen. Uw lotnummer(s) vindt u op uw bankafschrift van de Grote Clubactie.

Schoonmaakdag zondag 10 december weer prima verlopen

Voeg meer informatie toe over dit item...

Ondanks het winterse weer wisten de vrijwilligers hun weg weer naar Landtong 14 te vinden. Aangezien we de vorige keren al enkele tijdrovende 'rot'klussen hadden geklaard ging het deze keer vrij vlot waardoor de meesten al na ongeveer anderhalf uur door de sneeuw naar huis konden terugkeren. 

 

Deze keer is naast alle gebruikelijke zaken -waar met name de keuken altijd veel aandacht vraagt- het bargedeelte goed onderhanden genomen. De laatste enthousiastelingen konden om half vier de deur achter zich dichttrekken. 

 

Atie bedankt voor het organiseren en André, Patrick Siggi, Paul, Elias, Erik, Brian, Arjan, Ladi, Han en Frans bedankt voor alle hulp.

Nieuwjaars toernooi Senioren én Nieuwjaars Borrel Alle Leden

Voeg meer informatie toe over dit item...

Om het jaar feestelijk in te luiden organiseren we weer het Nieuwjaarstoernooi voor alle senioren.

Het toernooi wordt gehouden op zaterdag 6 januari van 11.00 uur tot 16.00 uur. De club is open vanaf 10.30 uur. Aansluitend aan het toernooi willen we jullie uitnodigen voor een Nieuwjaar borrel tot ongeveer 18.00-18.30 uur. Deze borrel is uiteraard voor alle leden, ook de jeugdleden en hun ouders zijn van harte welkom.

 

Aanmelden kan via een reactie aan bxvandenheuvel@gmail.com maar we zullen ook op het prikbord bij de ingang van de club een lijst ophangen. Geef aub aan of je a) alleen het toernooi speelt b) alleen bij de nieuwjaarsborrel bent of c) bij allebei.

To celibrate the New Year we will again organize a New Year tournament for all adult/senior members.

The tournament will be held on Saturday  January 6 from 11:00 to 16:00 hours. De club is open at 10.30 hours. Following the tournament, we want to invite you all for New Year's drinks until about 18:00-18:30 hours. These New Year’s drinks are of course for all members, including youth members and their parents who are most welcome.

 

You can sign up by replying to bxvandenheuvel@gmail.com but we will also put a list on the bulletin board at the entrance of the club. Please state whether you a) only play the tournament b) you only come at the New Year’s drinks or c) both.

Voeg meer informatie toe over dit item...

TTV Amstelveen Jeugd Wintertoernooi 2017

 

Op zaterdag 16 december organiseert TTV Amstelveen het jaarlijks terugkerende jeugd-wintertoernooi.

Voor dit toernooi nodigen we graag uit:

 • Alle jeugdleden van TTV Amstelveen en hun broertjes of zusjes

 • Kinderen tot 18 jaar van de senioren leden
   

Voor meer informatie klik hier

--------------------------------------- ENGLISH VERSION----------------------------------------------

TTV Amstelveen Junior Winter Tournament 2017

On Saturday 16 December TTV Amstelveen organises its annual junior winter tournament.

For this tournament we have the pleasure to invite:

 • All junior players of TTV Amstelveen plus their brothers and sisters

 • All our members’ children under 18

for all information click here

 

Schoonmaakdag zondag 10 December a.s./Cleaning day Sunday December 10 next

Voeg meer informatie toe over dit item...

Beste leden,
De halfjaarlijkse schoonmaak dag staat weer voor de deur. Geef je op via mail aan Atie: wim.j.vos@online.nl. Of zet je naam op de lijst op het prikbord.
Als altijd is weer weer meer dan voldoende te doen dus alle hulp is van harte welkom.

 

Dear members,
The cleaning day has been scheduled again. Please enlist by sending an email to Atie: wim.j.vos@online.nl. Or put your name on the list at the bulletin board at the entrance.
As always there is plenty of things to do so all help is most welcome.

Ouder/Kind toernooi goed en gezellig

Voeg meer informatie toe over dit item...