Aanmelden :

Het aanmelden voor dit evenement doe je door te mailen naar guus@korper.nl .
Vermeld duidelijk je naam. Natuurlijk kan je ook met guus bellen of één van de andere trainers aanspreken op de club. Het inschrijfgeld van slechts € 2.50 moet op de club, bij éé'n van de trainers vooraf voldaan worden. De inschrijving sluit op 18 mei a.s.

We hopen al onze jeugd te verwelkomen op dit geweldige evenement.