Welkom op de website van TTV Amstelveen

Corona update 14 december 2020

Speelzaal TTV Amstelveen dicht van 15-dec-2020 tot 19 Jan 2021

Hall TTV Amstelveen closed from 15-dec-2020 till 19th jan 2021

======= For English see below =========

 

Geachte Leden,

 

Helaas heeft de overheid door de toenemende CORONA infecties  besloten om alle binnensporten te verbieden vanaf 15 Dec 2020 t/m  19 Jan 2021

 

Dit houdt in dat er niet meer vrij gespeeld of getraind kan worden.

 

Wij hopen dat het vanaf 19 Jan 2021 weer mag maar tot die tijd is de gehele club helaas gesloten.

 

 

Namens het bestuur hopen wij dat iedereen gezond deze periode kan doorbrengen en weer vanaf 19 januari 2021 zal durven te komen spelen.

Ook wensen wij een ieder  toch gezonde feestdagen en probleemloze jaarwisseling.

 

Wij zullen iig nog nader communiceren over de opening volgend jaar en de procedures.

 

Namens het Bestuur

 

Arjan Verburg

 

========================== English ===================

 

Dear Members,

 

Unfortunately we have to inform you that the government decided to close all indoor halls for activities form 15 Dec 2020 til 19 Jan 2021

 

This means no practice or free play.

 

We hope to be able to open up again on 19 Jan 2021 but till then the club is closed for all.

 

The board  hopes everyone will stay healthy and are able to attend again when we open on 19 jan 2021 .

Please stay safe during these festive days and try to enjoy them

 

We will keep you informed about the expected opening next year and the procedures in place .

 

Regards

 

The board

Arjan Verburg 

Oudere nieuwsberichten

In verband met web-technische zaken zijn oudere nieuwsberichten verplaatst naar een nieuwe pagina.

Oudste competitie speler van Nederland!

 

FOR ENGLISH SCROLL DOWN​

Beste leden,

 

We hebben deze keer een hele leuke mededeling. 

Super trots zijn wij om 'onze' Jaap Boerop als lid in de gelederen van TTV Amstelveen te hebben. 

 

'Jaap (87) is namelijk de oudste competitie spelende tafeltennisser in NEDERLAND.'

Jaap bewijst hiermee maar weer eens dat tafeltennis voor alle leeftijden is.

 

De NTTB heeft Jaap geïnterviewd en dit hele interview kun je in het Amstellands Nieuwsblad lezen, zie deze link

 

Jaap, van harte gefeliciteerd! Ik wens je nog vele jaren achter de tafel toe, en blijf ze eraf rammen. BREAK!

 

Hartelijke groeten, namens het bestuur,

Brian van den Heuvel

TTV Amstelveen

English Version

Dear members,

We have a very nice announcement this time. We are very proud to have 'our' Jaap Boerop as a member in the ranks of TTV Amstelveen. 

'Jaap (87) is the oldest competition playing table tennis player in the Netherlands.'

 

Jaap proves once again that table tennis is for all ages.
 

The NTTB has interviewed Jaap and this whole interview can be read in the Amstellands Nieuwsblad (in Dutch), see this link


Jaap, congratulations! I wish you many more years behind the table, and keep beating the young ones. BREAK!
 

Kind regards, on behalf of the board,
Brian van den Heuvel

TTV Amstelveen

mondkapjesplicht vanaf 1 december a.s. / mouth cap is mandatory as from December 1

FOR ENGLISH SCROLL DOWN​

Beste leden,

 

Zoals jullie weten geldt er vanaf dinsdag 1 december aanstaande een mondkapjesplicht voor publieke binnenruimtes. Van onze verhuurder Amstelveen Sport hebben wij vandaag begrepen dat de gymzaal die wij van hen huren hier ook onder valt, en dus ook voor TTV Amstelveen en haar leden als huurder van toepassing is.

 

Wij verzoeken daarom allemaal hier jullie medewerking aan te verlenen en je te houden aan onderstaande regels (deze gelden voor iedereen van 13 jaar en ouder). 

Deze regels zijn een aanvulling op de eerder gestelde en gecommuniceerde regels.

  • Bij binnenkomst en vertrek in de locatie is het dragen van een mondkapje verplicht;

  • Ook in de kleedruimte en tijdens het lopen naar bijvoorbeeld de sportzaal is het dragen van een mondkapje verplicht;

  • Bij verplaatsen door de accommodatie is het mondkapje verplicht;

  • Tijdens het sporten hoeft de sporter geen mondkapje op;

  • Voor trainers, coaches en andere sportbegeleiders geldt de gehele tijd in de locatie een mondkapjesplicht. 

Bij  controle kan een boete van EUR 95 per persoon worden opgelegd, deze boete is voor je eigen rekening. De vereniging is hier niet voor verantwoordelijk.

We vertrouwen op jullie medewerking, laten we het met zijn allen mogelijk houden dat we op een veilige manier kunnen blijven sporten, met respect voor elkaar.

 

Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben laat dit dan aan het bestuur of trainers weten.

ttvamstelveen@gmail.com

 

Met sportieve groeten namens het bestuur,

Brian van den Heuvel

TTV Amstelveen

English version

Dear members,


As you know, as of Tuesday December 1, there will be a mouthcap obligation for public indoor spaces. From our landlord Amstelveen Sport we understood today that the gym that we rent also falls under this regulation, and therefore also applies to TTV Amstelveen and its members as tenants.
 

We therefore ask you all to cooperate and to abide by these additional rules below (these apply to everyone aged 13 years and older). 

These rules are an addition to the previously stated and communicated rules. 

  • Wearing a mouth cap is mandatory when entering and leaving the accommodation; 

  • Wearing a mouth cap is also mandatory in the changing room and when walking to the table tennis table; 

  • Wearing a mouth cap is mandatory when walking through the accommodation; 

  • During sports you do not have to wear a mouth cap; 

  • For trainers, coaches and other sports coaches a mouthcap is mandatory at all times. 

In case of an inspection a fine of EUR 95 per person can be imposed, such a fine is at your own expense. The club is not responsible for this. 

We rely on your cooperation, let's keep it possible for all of us to continue playing table tennis in a safe way, with respect for each other.
 

If you have any questions or remarks please let the board or trainers know. 

ttvamstelveen@gmail.com


Sportive regards, on behalf of the board,

Brian van den Heuvel

TTV Amstelveen